Sürdürülebilirlik

Koyuncuoğlu Ahşap şirketi olarak kalite politikası ve anlayışı, üretilen her ürüne üst düzeyde kalite standardı olarak yansımaktadır. Üretimin tüm aşamalarında kalite sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayarak, ürün kalitesini yükseltmek ve maliyetleri düşürmek, şirketin üretim ve kalite çalışmalarının esasını teşkil etmektedir.

Koyuncuoğlu Ahşap şirketi tüm iş proseslerini bu anlayışla yürütülmekte ve kalite standartlarından asla taviz verilmemektedir. Fabrikamızda  laboratuvar ve kalite kontrol noktaları bulunmaktadır. EN “Euro Norm” standartları referans alınarak yapılan kontrollerle istenilen ürün kalitesi henüz üretim sırasında tespit edilmektedir. 

Koyuncuoğlu Ahşap, Kalite Yönetim Sistemleri’nin firmamızda uygulanması noktasında Türkiye’de her zaman öncü olmuş bir kuruluştur. Firma geçmiş yıllardan beri sahip olduğu; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelerine ek olarak ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni de almıştır. 

Çevreye, doğaya duyarlı, sosyal sorumluluklarının bilincinde üretim yapan Koyuncuoğlu Ahşap, almış olduğu FSC® Forest Stewardship Council (Orman Yönetim Konseyi) sertifikası ile çevreye olan duyarlılığını daha da ileri seviyeye taşımıştır. FSC® Sertifikası; koruma altındaki ormanlardan elde edilen hammaddeler sayesinde ormanın, sürdürülebilir bir biçimde yönetildiği ve bunun bağımsız bir kurul tarafından denetlenip, onaylandığını belgelemektedir. Bu sertifika aracılığıyla, dünyadaki doğal ormanların ve diğer yaşam ortamının bozulması engellenmekte, ormancılık kuruluşlarının verimli çalışması sağlanarak yüksek kaliteli ormancılık faaliyetlerini sürdürülmesini sağlamaktadır. 

Koyuncuoğlu Ahşap şirketi müşteri istek ve beklentilerinin tam olarak karşılanması amacıyla; tüm ürünlerin kullanımı esnasında karşılaşabilecek durumlara göre gerekli testler ve kontroller de ayrıca gerçekleştirilmektedir.Satış sonrası hizmetler için oluşturulan sistem sayesinde de müşteri talepleri en kısa zamanda ve en etkin şekilde yerine getirilmektedir.

Kalite Politikamız;

 • Gelişen teknolojiyi izleyerek, bu yolla ürün kalitesini ve çeşidini arttırarak sektörde lider olmak,
 • Müşteri beklentilerini karşılayacak ürünleri, sürekli doğru ve zamanında üretmek,
 • Müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla, müşteri taleplerini her aşamada tam olarak karşılamak,
 • Kalite yönetim sistemini tüm süreçlerde risk temelli düşünerek ve verimlilik doğrultusunda geliştirerek,
  kaliteyi arttırmak ve maliyetleri düşürmek,
 • Eğitim ve deneyimleri devamlı arttırılan çalışanlar ve diyaloğa açık yönetim anlayışı ile sürekli gelişimi sağlamak,
 • İç dinamiğimiz olan çalışanlarımız, bayilerimiz ve müşterilerimiz ile ekip ruhu taşımak,
 • Kuruluşun amaç ve bağlamı kapsamındaki tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirirken,
  mevzuat ve ilgili tarafların uygulanabilir şartlarını yerine getirmek,

BU İLKELER DOĞRULTUSUNDA, DÜNYA PAZARINDA YER ALMAK ve BAŞARILI OLMAKTIR.

 

ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi Politikamız;

Koyuncuoğlu Ahşap Sanayi ve Ticaret A.Ş. , tüm faaliyetlerinde insanı değerli varlığı olarak kabul eder. Çeşitli orman ürünleri üretimi yapan şirketimiz çalışanlarına sürekli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla karşı karşıya olduğumuz, başta yangın olmak üzere tüm risklerimizi yönetmek ve oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmek temel önceliğimizdir.

Bu nedenle;

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükteki tüm mevzuata uymayı,
 • Her türlü yeni ürün, proses ve tesisleri proje aşamasından itibaren is sağlığı ve güvenliği kapsamında değerlendirmeyi,
 • Çalışanların işbirliği ile iş sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyen riskleri belirleyip, değerlendirip, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla gerekli tedbirleri almayı,
 • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirmeyi,
 • Çalışanlarımızı sağlık ve güvenlik uygulamalarımız kapsamına almayı, güvenli çalışma ortamını sağlayacak teknolojik gelişmelere açık olmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin geliştirilmesi için, eğitim faaliyetlerini sürekli kılmayı, iş sağlığı ve güvenliği performansını artırmayı, denetlemeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

Bu politikadaki taahhütleri yerine getirmek için; çalışanlarımız, stajyerlerimiz, tedarikçilerimiz, iş ve ziyaret amaçlı gelen misafirlerimizle işbirliği içinde çalışarak gerekli önlemler alınır ve sürekli gelişime açık bir kültür oluşturulur. Sistemin değişen koşullara uyumlu olması için başta yöneticilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımız, kendi faaliyet alanları ile ilgili olarak gerekli önlemleri almak ve uygulamakla sorumludur.

FSC® Politikamız;

Koyuncuoğlu Ahşap Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak;

 • Yasa dışı odun veya orman ürünlerinin ticaretinin yapılması,
 • Ormancılık faaliyetlerinde geleneksel hakların ve insan haklarının ihlali,
 • Ormancılık faaliyetlerinde yüksek koruma değerlerinin yok edilmesi,
 • Orman alanlarının plantasyonlara veya orman dışı kullanıma dönüştürülmesi,
 • Ormancılık faaliyetlerinde genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanılması,
 • Çalışma temel prensipleri ve hakları üzerinde ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)  bildirgesinde tanımlanan ILO Temel Sözleşmelerinin ihlali,  gibi faaliyetlerin içinde doğrudan veya dolaylı olarak yer almadığımızı taahhüt ederiz.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız;

 • Bireyi ve bilgiyi korumayı,
 • Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
 • İş/Hizmet sürekliliğinde bilgi güvenliği riskleri üzerindeki tehditlerinin etkisini azaltmayı, işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Şirketimizin güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
 • Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yatırımları uygulamayı,
 • Tabi olduğu ulusal, uluslararası ve sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
 • İş/Hizmet sürekliliğinde bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi.
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimler gerçekleştirmeyi.
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında çalışanlara, öğrencilere, ziyaretçilere, tedarikçilere ve ilgili diğer 3.taraflara ait kişisel bilgilerin işlenmesi, korunması ve imhası konusunda tüm sorumlulukları karşılamayı taahhüt ederiz.

Çevre Yönetim Sistemi Politikamız;

Koyuncuoğlu Ahşap Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için faaliyetlerimiz sonucunda çevreye olan etkimizin sürekli iyileştirilmesi, çevre bilincinin yayılması ve yükseltilmesi için gayret göstereceğiz.

Bu nedenle;

 • Çevre ile ilgili yürürlükteki tüm uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
 • Süreçlerimizde, iklim değişikliğine yol açmayacak, biyoçeşitlilik ve ekosistemleri koruyacak uygulamalara yer vermeyi,
 • Gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için proseslerimizin verimini arttırmayı, sürdürülebilir kaynaklar kullanmayı ve doğal kaynak tüketim miktarımızı sürekli azaltmayı,
 • Çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve devamlılığını sağlamayı,
 • Sürekli eğitim faaliyetleri düzenleyerek tüm çalışanlarımızda çevre bilincini yükseltmeyi taahhüt ederiz.

Ürün Kalite Belgeleri

TSE Belgesi

Güncelleniyor...

CE Belgesi

Güncelleniyor...

Yerli Malı Belgesi

Veriliş: 29.06.2021

Hijyen Belgeleri

Hijyen Belgesi 1

Rapor Tarihi : 18.08.2021

Hijyen Belgesi 2

Rapor Tarihi : 18.08.2021

Yönetim Sistemleri Belgeleri

ISO 9001

Tescil Tarihi : 27.06.2022

ISO 45001

Tescil Tarihi : 05.07.2021

ISO 10002

Tescil Tarihi : 10.09.2021

FSC®

Tescil Tarihi : 10.09.2021

ISO 14001

Tescil Tarihi : 05.07.2021

FSC®

Tescil Tarihi : 05.07.2021

ISO 27001

Tescil Tarihi : 05.07.2021

Tamamı Türk şirketi olan Koyuncuoğlu Şirketler Topluluğu ,sürdürülebilir sermayesi ve Ar-Ge yatırımlarıyla farklı sektörlerdeki deneyimleri sayesinde, her yıl etkileyici başarılara imza atmaya devam ediyor.

Sürdürülebilir ve Kârlı Büyüme

Günümüz iş dünyasında, sürdürülebilirlik ve karlılık arasında denge kurmak giderek daha önemli hale geliyor. Sadece kâr odaklı değil, aynı zamanda çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) faktörlerini de göz önünde bulundurarak uzun vadeli başarıyı hedefliyoruz. İşte bu bağlamda, sürdürülebilir ve kârlı büyüme hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için:

1. Çevresel Sürdürülebilirlik

• Karbonsuzlaştırma Hedefleri: Şirketlerin karbon ayak izini azaltmaya yönelik net hedefler belirlemesi giderek daha önemli hale geliyor. Yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimliliği artırma, sera gazı emisyonlarını azaltma gibi stratejiler bu alanda önemli adımlar olabilir. Bu bağlamda, 10.000 m² büyüklüğündeki yapı marketimizin enerji ihtiyacını güneş enerjisiyle karşılıyoruz. Üretim için kullandığımız tüm teçhizat ve makinelerin enerji verimliliğini ön planda tutuyoruz.

• Doğal Kaynak Yönetimi: Faaliyetlerimizde kullanılan doğal kaynakların etkin bir şekilde yönetmesi ve tüketiminin azaltılması sürdürülebilirlik açısından kritik öneme sahiptir. Kalite Yönetim Sistemleri’nin uygulanması noktasında Türkiye’de her zaman öncü olmayı hedefliyoruz. Geçmiş yıllardan beri sahip olduğu; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelerine ek olarak ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni de almıştır.

2. Sosyal Sorumluluk

• Çalışan Refahı: Şirketlerin çalışanlarına adil ücretler ve çalışma koşulları sağlaması, eğitim ve gelişim fırsatları sunulması, işyeri çeşitliliğini teşvik etmek sosyal sorumluluk açısından önemlidir.

• Toplumsal Katkı: Koyuncuoğlu Şirketler Topluluğu’nun topluma, bulunduğu bölgelere ve coğrafyaya olan sorumluluklarımızın farkındayız. Topluma geri verme projeleri, yerel ekonomilere destek, eğitim ve sağlık gibi alanlarda yapılan yatırımlarla etki alanımızı daha geniş alanlara yaymayı hedefliyoruz.

3. Kurumsal Yönetişim

• Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Koyuncuoğlu Şirketler Topluluğunun yönetişim yapılarını güçlendirmesi, şeffaflığı artırması ve paydaşlarına hesap verebilirlik sağlaması kritik öneme sahiptir. Etkili bir kurumsal yönetim, güvenilirlik ve uzun vadeli başarı için temel faktörümüzdür.

• Risk Yönetimi: Sürdürülebilir ve kârlı büyüme hedeflerine ulaşmak için riskleri etkin bir şekilde yönetmekteyiz. Finansal, çevresel, sosyal ve yönetişim risklerinin belirlenmesi ve bunlara karşı önlemler alınması uzun vadeli başarı için önemlidir.

Sürdürülebilir ve kârlı büyüme hedefleri belirlemek, Stratejik planlamanın temelini oluşturur. Bu hedeflere ulaşmak için çevresel, sosyal ve kurumsal faktörleri dikkate alarak stratejilerini belirlemesi ve uygulamaktayız. Bu sayede, sadece kâr odaklı değil, aynı zamanda uzun vadeli sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda sağlayarak başarılı bir büyüme sürecini hedefliyoruz.

Koyuncuoğlu Şirketler Topluluğu
Yeşilbağlar, Yeşilbağlar Mahallesi, E-5 Yanyol, Azim Sk. No:6/2, 34893 Pendik/İSTANBUL
info@koyuncuoglu.com.tr 
444 3 462

Information

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Iste, assumenda officiis saepe eaque ullam nihil voluptatem, est eveniet neque quis, sequi officia sint non sunt. Incidunt rem harum excepturi? Magnam. Lorem

ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Iste, assumenda officiis saepe